nl

home
hotspots
cocktails
food
menu

privacy
policy

Dit privacybeleid, dat op 26 mei 2020 van kracht wordt, wijzigt de vorige versie die van kracht was vanaf [25 mei 2018]. We hebben een nieuwe sectie 1.4 [5] aan dit privacybeleid toegevoegd, evenals sectie 9 voor inwoners van Californië. We hebben ook onze verwerkingspraktijken met betrekking tot het delen van gegevens met externe verwerkingsverantwoordelijken voor marketing- en reclamedoeleinden verduidelijkt in sectie 1.1 voor online bezoekers. Lees deze zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt.

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Lees dit document aandachtig door om onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en het daaropvolgende beheer ervan te begrijpen. U bent een ingezetene van Californië, specifieke secties (1.4, [5] en 9) zijn op u van toepassing, naast de andere bepalingen in deze privacyverklaring.

1. HOE WIJ UW GEGEVENS BEHANDELEN?

Dit gedeelte gaat over de bronnen en categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, de redenen waarom we dit doen en de rechtsgronden voor deze verwerking. Dit privacybeleid heeft betrekking op de behandeling van de volgende categorieën personen:

1.1 Onze online bezoekers

A. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

1. rechtstreeks van u (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op een van onze diensten die worden aangeboden op onze website, mobiele applicaties, interactieve kiosken en sociale netwerken, maar niet beperkt tot onze mailinglijsten, interactieve diensten en het plaatsen van materiaal of het aanvragen van aanvullende goederen of diensten) ;

2. vanaf uw apparaat of browser; en of

3. als u contact met ons opneemt, kunnen we deze uitwisselingen bijhouden.

B. PERSOONSGEGEVENS DIE WE KUNNEN VERZAMELEN EN VERWERKEN

C. WAAROM VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN OP WELKE RECHTSGRONDEN?

In de onderstaande tabel beschrijven we onze specifieke zakelijke belangen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en de rechtsgronden waarop we ons baseren.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om: Wat zijn onze rechtsgrondslagen voor het verwerken van uw gegevens?
Om u online diensten aan te bieden Ons gerechtvaardigd belang : Website- en app-beheer Accountbeheer
Een relatie tot stand brengen en beheren Ons gerechtvaardigd belang : inzicht in de locatiemarkt Managementrapporten (ook op intragroepniveau) Accountbeheer
Meer informatie over het surfgedrag van online bezoekers en de prestaties van onze digitale diensten Ons gerechtvaardigd belang of uw toestemming* : Beheer van de website en de applicatie Inzicht in de locatiemarkt
Beveiliging Ons gerechtvaardigd belang : Beheer van beveiliging, risico’s en misdaadpreventie Managementrapporten (ook op intragroepniveau)
U informeren over onze producten, diensten en evenementen die voor u interessant kunnen zijn per post, telefoon, e-mail of andere vorm van elektronische communicatie Ons legitiem belang of uw toestemming* : Promotie van onze goederen en diensten Managementrapporten (ook op intragroepniveau)
Meer informatie over het gebruik van onze producten en diensten Ons legitiem belang : inzicht in de locatiemarkt Managementrapporten (ook op intragroepniveau)
Het delen van informatie met advertentiepartners (waaronder social media platforms, zoals Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Tripadvisor, Snapchat). Uw toestemming : Promotie van onze goederen en diensten Managementrapporten (ook op intragroepniveau)
Retargeting-advertenties: het verzenden van gerichte en gepersonaliseerde advertenties op websites en sociale netwerken op basis van uw voorkeuren, aankoopgeschiedenis en bijgehouden gedrag. Uw toestemming : Promotie van onze goederen en diensten Managementrapporten (ook op intragroepniveau)

*Indien we uw e-mail of andere digitale middelen gebruiken om u marketinginformatie te sturen, zullen we, indien wettelijk vereist, om uw voorafgaande toestemming vragen. Als u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, inclusief direct marketing, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld in sectie 9. Als we cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken, zullen we om uw voorafgaande toestemming vragen. wet. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, creatieve partners en dochterondernemingen. Als u op een link naar een van deze websites klikt, houd er rekening mee dat deze sites hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben. Controleer hun privacyverklaringen of -beleid voordat u persoonlijke gegevens deelt met deze websites. Verstrek geen informatie via deze website of applicatie als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld zoals beschreven in dit privacybeleid.

1.2. ALS U EEN ZAKELIJKE PARTNER BENT

Dit gedeelte is bedoeld voor bestaande en potentiële klanten, zakenpartners en leveranciers, gezamenlijk aangeduid als zakenpartners. De informatie die we verzamelen en verwerken met betrekking tot onze klanten is voornamelijk zakelijke informatie. We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen met betrekking tot werknemers, directeuren, ondertekenaars en andere personen die verbonden zijn met onze bestaande of toekomstige zakenpartners.

A. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

B. PERSOONSGEGEVENS DIE WE KUNNEN VERZAMELEN EN VERWERKEN

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot de werknemers, managers, ondertekenaars en andere geassocieerde personen van onze zakenpartners:

C. WAAROM VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN OP WELKE RECHTSGRONDEN?

In de onderstaande tabel beschrijven we onze specifieke zakelijke belangen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en de rechtsgronden waarop we ons baseren.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om: Wat zijn onze rechtsgrondslagen voor het verwerken van uw gegevens?
Om onze producten of diensten aan u te leveren of om producten en diensten van u te ontvangen Onze contractuele verplichting (als u op persoonlijke titel of als individuele ondernemer handelt) : Effectief voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen Ons legitiem belang : Managementrapportage (ook op intragroepniveau) Effectief voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen (als u zijn een rechtspersoon)
Een relatie tot stand brengen en beheren Onze contractuele verplichtingen (of u nu op persoonlijke titel of als individuele ondernemer handelt) : Het effectief nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen Ons legitiem belang : De locatiemarkt begrijpen Managementrapporten (ook op intragroepniveau) Het uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten Onze wettelijke en contractuele verplichtingen effectief nakomen (als u een rechtspersoon bent)
Lees meer over het mogelijke gebruik van onze producten en diensten Ons legitiem belang of uw toestemming* : inzicht in de managementrapporten van de locatiemarkt (ook op intragroepniveau)
Beveiliging Ons gerechtvaardigd belang Beheer van veiligheid, risico’s en preventie van frauduleuze handelingen Managementrapporten (ook op intragroepniveau)
U informeren over onze producten, diensten en evenementen die voor u interessant kunnen zijn per post, telefoon, e-mail of andere vorm van elektronische communicatie Uw toestemming : promotie van onze goederen en diensten Ons legitiem belang : managementrapportage (ook op intragroepniveau)
Uw afbeelding (film of foto’s) tijdens evenementen ter ondersteuning van onze communicatie- en promotiecampagne Ons legitiem belang of uw toestemming* : Promotie van onze goederen en diensten
Verificatie van uw leeftijd tijdens Bacardi-evenementen om ervoor te zorgen dat u zich aan de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik houdt Ons legitieme belang : Naleving van wetten

* We zullen uw voorafgaande toestemming vragen indien wettelijk vereist. Als u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden, inclusief direct marketing, laat het ons dan weten door te schrijven naar het e-mailadres dat is vermeld in sectie 9. In het geval dat uw e-mailadres wordt gebruikt om u marketinginformatie te sturen, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen indien wettelijk vereist.

1.3. ALS U ONZE SITES BEZOEKT

A. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verkrijgen of uit records die zijn opgeslagen in onze systemen. (Als we evenementen toevoegen, moet ABC worden gekopieerd van de online bezoeker hierboven)

B. PERSOONSGEGEVENS DIE WE KUNNEN VERZAMELEN EN VERWERKEN

C. WAAROM VERZAMELEN WE UW PERSOONS­GEGEVENS EN OP WELKE RECHTSGRONDEN?

In de onderstaande tabel beschrijven we onze specifieke zakelijke belangen bij het verwerken van uw persoonsgegevens en op welke rechtsgronden we ons baseren.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om: Gerechtvaardigde zakelijke belangen zijn:
Beveiliging Ons gerechtvaardigd belang : Beheer van beveiliging, risico’s en misdaadpreventie
Bewaren van de bezoekersgeschiedenis in ons pand Ons gerechtvaardigd belang : Managementrapporten
U informeren over onze producten, diensten en evenementen die voor u interessant kunnen zijn per post, telefoon, e-mail of andere vorm van elektronische communicatie Ons legitiem belang of uw toestemming* : Promotie van onze goederen en diensten Managementrapporten (ook op intragroepniveau)

* We zullen uw voorafgaande toestemming vragen indien wettelijk vereist. Wanneer uw e-mail wordt gebruikt om u marketinginformatie te sturen, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen indien wettelijk vereist. Als u bezwaar heeft tegen ons gebruik van uw contactgegevens voor deze doeleinden, laat het ons dan weten via de communicatiemiddelen vermeld in sectie 9.

1.4. ALS U EEN CALIFORNE INWONERS BENT

De volgende bepalingen zijn van toepassing op inwoners van Californië van wie we persoonlijke gegevens verzamelen in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act (“CCPA”). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de categorieën Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd door de CCPA) die we in de afgelopen twaalf maanden voor zakelijke doeleinden hebben verzameld . WIJ VERKOPEN GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE.

A. CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

De voorbeelden van persoonlijke informatie voor elke categorie hieronder worden verstrekt door de CCPA-wetgeving om de informatie te beschrijven die betrekking heeft op elke categorie. De CCPA vereist dat we informatie over elke categorie verstrekken, zelfs als we slechts één item verzamelen dat betrekking heeft op die categorie. Omdat we bijvoorbeeld ‘geslachts’-informatie kunnen verzamelen, moeten we aangeven dat we persoonlijke informatie verzamelen voor de categorie ‘Kenmerken van classificaties die worden beschermd onder Californië of federale wetten’, ook al verzamelen we niets anders dat betrekking heeft op deze categorie. Voor elke categorie Persoonsgegevens verzamelen we:

  • We gebruiken en delen persoonlijke informatie voor de zakelijke doeleinden beschreven in secties 1.1, 1.2. en 1.3 hierboven
  • We delen persoonlijke informatie zoals gespecificeerd in sectie 2 hieronder.

B. PERSOONSGEGEVENS DIE WE KUNNEN VERZAMELEN EN VERWERKEN

– Recht op kennis en toegang. U kunt een verifieerbaar verzoek om informatie indienen met betrekking tot: (1) de categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen of vrijgeven; (2) de doeleinden waarvoor we categorieën Persoonsgegevens verzamelen; (3) de categorieën van bronnen waaruit we persoonlijke informatie verzamelen; en (4) de specifieke persoonlijke informatie die we hebben verzameld. Voordat we de informatie vrijgeven, zijn we verplicht om te verifiëren dat de persoon die het verzoek doet, de persoon is op wie de informatie betrekking heeft. Zodra wij een verifieerbaar verzoek ontvangen, moeten wij u de gevraagde informatie verstrekken met betrekking tot de twaalf maanden voorafgaand aan uw verzoek. – Recht op wissen. Behoudens bepaalde uitzonderingen, u heeft de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens over u die wij van u hebben verzameld te verwijderen. Verificatie. Verzoeken om toegang tot of verwijdering van persoonlijke gegevens zijn afhankelijk van ons vermogen om uw identiteit redelijkerwijs te verifiëren in het licht van de gevraagde informatie en in overeenstemming met de CCPA-vereisten, -beperkingen en -regelgeving. Recht op gelijke service en prijs. U hebt het recht om geen discriminerende behandeling te krijgen bij het uitoefenen van uw CCPA-recht op privacy. Aanvragen indienen. Voor andere vragen of om een ​​agent te machtigen om namens u een aanvraag in te dienen, kunt u ook contact met ons opnemen (zie sectie 9). Verificatie. Verzoeken om toegang tot of verwijdering van persoonlijke gegevens zijn afhankelijk van ons vermogen om uw identiteit redelijkerwijs te verifiëren in het licht van de gevraagde informatie en in overeenstemming met de CCPA-vereisten, -beperkingen en -regelgeving. Recht op gelijke service en prijs. U hebt het recht om geen discriminerende behandeling te krijgen bij het uitoefenen van uw CCPA-recht op privacy. Aanvragen indienen. Voor andere vragen of om een ​​agent te machtigen om namens u een aanvraag in te dienen, kunt u ook contact met ons opnemen (zie sectie 9). Verificatie. Verzoeken om toegang tot of verwijdering van persoonlijke gegevens zijn afhankelijk van ons vermogen om uw identiteit redelijkerwijs te verifiëren in het licht van de gevraagde informatie en in overeenstemming met de CCPA-vereisten, -beperkingen en -regelgeving. Recht op gelijke service en prijs. U hebt het recht om geen discriminerende behandeling te krijgen bij het uitoefenen van uw CCPA-recht op privacy. Aanvragen indienen. Voor andere vragen of om een ​​agent te machtigen om namens u een aanvraag in te dienen, kunt u ook contact met ons opnemen (zie sectie 9). CCPA-beperkingen en -voorschriften. Recht op gelijke service en prijs. U hebt het recht om geen discriminerende behandeling te krijgen bij het uitoefenen van uw CCPA-recht op privacy. Aanvragen indienen. Voor andere vragen of om een ​​agent te machtigen om namens u een aanvraag in te dienen, kunt u ook contact met ons opnemen (zie sectie 9). CCPA-beperkingen en -voorschriften. Recht op gelijke service en prijs. U hebt het recht om geen discriminerende behandeling te krijgen bij het uitoefenen van uw CCPA-recht op privacy. Aanvragen indienen. Voor andere vragen of om een ​​agent te machtigen om namens u een aanvraag in te dienen, kunt u ook contact met ons opnemen (zie sectie 9).

2. UW INFORMATIE DELEN

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. We gebruiken veilige methoden om persoonlijke gegevens te verzenden. De gegevens die we verzamelen, kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat met of voor ons werkt, of voor een van onze gelieerde ondernemingen, leveranciers of dienstverleners. Ontvangers van uw persoonsgegevens: –

2.1. ONZE DOCHTER­ONDERNEMINGEN

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen, die uw gegevens kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Daarbij zullen zij, samen met ons, de verwerkingsverantwoordelijken van uw informatie zijn. Als gegevensbeheerders verwerken onze dochterondernemingen uw gegevens in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.2. EXTERNE ONTVANGERS

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden die gegevensbeheerders zijn van uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder uiteengezet:

  • Indien vereist door de wet en andere soortgelijke openbaarmakingsverplichtingen.
  • In verband met een fusie, verkoop of overdracht van activa.
  • Andere derde partijen voor wie we uw toestemming of toestemming hebben verkregen om uw Persoonsgegevens vrij te geven.

2.3. MOGELIJK BETROKKEN DIENSTVERLENERS VOOR DE DOELEINDEN BESCHREVEN IN DE BOVENSTAANDE PARAGRAFEN

Onze dienstverleners verwerken uw Persoonsgegevens voor gegevensanalyse, marketing en reclame met betrekking tot de producten en diensten die wij u aanbieden. Onze reclame- en promotiebureaus, evenals onze consultants, beheren namens ons marketingcampagnes of e-mails, of analyseren/evalueren ons gegevensverzamelingsproces of de implementatie van onze klantenservice, zoals de hosting van websites van bedrijven. We zullen ervoor zorgen dat elke serviceprovider die door ons wordt gebruikt, zal voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming en uw persoonlijke gegevens alleen zal verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies die door ons zijn verstrekt en dergelijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden zullen gebruiken.

2.4. OVERHEIDS­INSTANTIES EN WETSHAND­HAVINGS­INSTANTIES

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven zoals toegestaan ​​door de wet om procedures met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, schending van onze intellectuele eigendomsrechten, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon, schending van onze voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of in te leiden. en voorwaarden of andere overeenkomsten, of zoals vereist door de wet.

3. OVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN HET VERENIGD KONINKRIJK (EER)

Als en wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk (bestaande uit de EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), zullen we dit alleen doen op een van de volgende manieren:

1. de doorgifte is naar een land buiten de EER maar dat beschikt over een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie;

2. de doorgifte valt onder een contractuele overeenkomst, waarin de AVG-vereisten zijn opgenomen met betrekking tot doorgifte naar landen buiten de EER en het VK;

3. de overdracht is aan een organisatie waarvan de bindende bedrijfsregels voor verwerkers zijn goedgekeurd door een beschermingsautoriteit van de Europese Unie; Waar

4. de overdracht is aan een in de VS gevestigde organisatie die EU-VS Privacy Shield-gecertificeerd is.

U kunt een kopie opvragen van alle relevante documentatie met betrekking tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EER en het VK door contact met ons op te nemen via de details in sectie 9 hieronder.

4. UW RECHTEN

Indien vereist door de lokale wetgeving, hebt u het recht om informatie van ons te verkrijgen over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, om kopieën te bekijken van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, en om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, gewijzigd of verwijderd uit onze systemen. Ook kunt u ons vragen om een ​​kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens over te dragen, om de verwerking van uw gegevens te beperken, te beperken of er bezwaar tegen te maken. We nemen geen beslissingen uitsluitend op basis van automatische verwerking, inclusief profilering. Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld zodat we uw elektronische contactgegevens kunnen gebruiken om u marketing-e-mails te sturen, je kunt het op elk moment verwijderen. Houd er rekening mee dat zelfs als u uw toestemming intrekt, we nog steeds kunnen vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voordat u uw toestemming intrekt. U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wanneer we dit specificeren met behulp van onze legitieme zakelijke belangen om dit te doen. We hebben de legitieme belangen waarop we vertrouwen gedetailleerd beschreven in de sectie “Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens en op welke rechtsgronden?” “ boven. Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 9 hieronder. we kunnen altijd vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voordat we uw toestemming intrekken. U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wanneer we dit specificeren met behulp van onze legitieme zakelijke belangen om dit te doen. We hebben de legitieme belangen waarop we vertrouwen gedetailleerd beschreven in de sectie “Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens en op welke rechtsgronden?” “ boven. Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 9 hieronder. we kunnen altijd vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voordat we uw toestemming intrekken. U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wanneer we dit specificeren met behulp van onze legitieme zakelijke belangen om dit te doen. We hebben de legitieme belangen waarop we vertrouwen gedetailleerd beschreven in de sectie “Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens en op welke rechtsgronden?” “ boven. Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 9 hieronder. U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wanneer we dit specificeren met behulp van onze legitieme zakelijke belangen om dit te doen. We hebben de legitieme belangen waarop we vertrouwen gedetailleerd beschreven in de sectie “Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens en op welke rechtsgronden?” “ boven. Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 9 hieronder. U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wanneer we dit specificeren met behulp van onze legitieme zakelijke belangen om dit te doen. We hebben de legitieme belangen waarop we vertrouwen gedetailleerd beschreven in de sectie “Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens en op welke rechtsgronden?” “ boven. Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 9 hieronder.

5. WIJZIGINGEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien door deze pagina aan te passen. Alle wijzigingen in onze procedures worden van kracht binnen een redelijke tijd nadat we het privacybeleid hebben gewijzigd, zodat u de tijd heeft om de wijzigingen te accepteren of niet.

6. KINDEREN

Onze website is alleen bedoeld voor volwassenen. We verzamelen niet bewust informatie met betrekking tot kinderen of personen onder de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie, en we brengen onze websites of onze producten en diensten niet bewust op de markt of richten deze niet bewust op die voor kinderen of personen onder de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie. Indien het ons ter kennis komt dat een bezoeker van een van onze websites een kind of een persoon is die jonger is dan de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in het land/gebied waar hij of zij zich op het relevante tijdstip bevindt en hij of zij heeft ingelogd zonder verifieerbare ouderlijke toestemming, zullen wij zijn of haar persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen.

7. OPSLAGPERIODE

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren en verwerken zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, in verband met uw relatie met ons, tenzij we een wettelijk recht of een wettelijke verplichting hebben om deze gegevens voor een langere periode achter te houden, of dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

8. OVER ONS

Onze Europese entiteiten zijn dochterondernemingen/dochterondernemingen van of gelieerd aan Bacardi BMBV. Ze staan ​​vermeld in bijlage 1 bij deze privacyverklaring. Als u onze websites bezoekt, is de relevante gegevensbeheerder Bacardi Martini BV, geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer 33164385. Onze maatschappelijke zetel en hoofdvestigingsadres is (Gebouw 1962), Stadionplein 6, 1076 CM Amsterdam, Nederland. Ons btw-nummer is NL 0059.70.441.B01 Als u een klant of potentiële klant bent van een of meer van onze Europese entiteiten of een persoon die verbonden is met een van onze bestaande of potentiële klanten, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking de Bacardi-entiteit die contractuele of commerciële relaties heeft met onze klant. Als u een contract sluit met onze Europese entiteiten in een andere hoedanigheid (bijvoorbeeld om uw diensten te verlenen), is uw gegevensbeheerder de Bacardi-entiteit waarmee u een contract aangaat. Als u ons pand bezoekt of naar onze evenementen gaat, is de verwerkingsverantwoordelijke de Europese entiteit die in dit kantoor zit of het evenement organiseert. Voor grensoverschrijdende zaken en met betrekking tot persoonsgegevens die worden gedeeld door meer dan een van onze Europese entiteiten, kunnen de relevante entiteiten optreden als gezamenlijke gegevensbeheerders die, indien nodig, met elkaar zullen samenwerken om te voldoen aan onze verplichtingen onder de AVG, inclusief inclusief om te reageren op verzoeken van betrokkenen om hun rechten onder de AVG uit te oefenen, zoals uiteengezet in sectie 4 hierboven. De hoofdvestiging van al onze Europese entiteiten voor de naleving van de AVG is Bacardi Martini BV, (Gebouw 1962), Stadionplein 6, 1076 CM Amsterdam, Nederland. Als u met ons wilt communiceren, neem dan contact met ons op zoals gespecificeerd in sectie 9. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en eventuele uitvoeringswetgeving (de “GDPR”), Bacardi Martini BV, (Gebouw 1962), Stadionplein 6 , 1076 CM Amsterdam, Nederland is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

9. CONTACT­GEGEVENS

Alle vragen, suggesties, klachten en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid, of onze privacypraktijken in het algemeen, zijn welkom. Deel uw vragen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid met de onderstaande contactpunten.

Online bezoekers kunnen zich afmelden voor onze marketingcommunicatie door simpelweg op de “Opt-out”-knop te klikken onderaan de e-mail die ze van ons ontvangen. Als u als inwoner van het Verenigd Koninkrijk niet tevreden bent over de manier waarop wij uw verzoek of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens hebben afgehandeld, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Office of the Information Commissioner.

BIJLAGE 1

We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verkrijgen of uit records die zijn opgeslagen in onze systemen. (Als we evenementen toevoegen, moet ABC worden gekopieerd van de online bezoeker hierboven)